Biofeedback

Uvod u biofeedback

Biofeedback je proces koji omogućuje pojedincu da nauči kako promijeniti fiziološku aktivnost sa svrhom poboljšanja zdravlja i određenih funkcija. Precizni instrumenti mjere fiziološke aktivnosti kao što su moždani valovi, funkcija srca, disanje, mišićna aktivnost i temperatura kože. Ovi instrumenti brzo i precizno daju povratnu informaciju korisniku. Prezentacija ovih informacija – često u sprezi s promjenama u mišljenju, emocijama i ponašanju – podržava željene fiziološke promjene. S vremenom se održavaju i bez primjene instrumenata.

Biofeedback je proces koji omogućuje pojedincu da nauči kako promijeniti fiziološku aktivnost sa svrhom poboljšanja zdravlja i određenih funkcija.

Primjena biofeedbacka u svakodnevnom životu

Biofeedback je proces koji omogućuje pojedincu da nauči kako promijeniti fiziološku aktivnost sa svrhom poboljšanja zdravlja i određenih funkcija. Precizni instrumenti mjere fiziološke aktivnosti kao što su moždani valovi, funkcija srca, disanje, mišićna aktivnost i temperatura kože. Ovi instrumenti brzo i precizno daju povratnu informaciju korisniku. Prezentacija ovih informacija – često u sprezi s promjenama u mišljenju, emocijama i ponašanju – podržava željene fiziološke promjene. S vremenom se održavaju i bez primjene instrumenata.

Primjena biofeedback metoda kod odraslih

Sve biofeedback metode primjenjive su kod odraslih, a mogu se provoditi samostalno ili u kombinaciji sa neurofeedback metodom. Ukoliko se provode samostalno, trajanje treninga je 30 minuta, a ukoliko se provodi kombinacije neurofeedback i druge vrste biofeedback metode, trajanje treninga je sat vremena.

Vrste biofeedback metoda

EMG biofeedback predstavlja registraciju električne aktivnosti u mišiću. Koristi se kod tenzijskih glavobolja, bruksizma, neuralgija, relaksacije, upravljanja stresom, poboljšanja izvedbe i u terapiji mišićnih disfunkcija.

Biofeedback periferne temperature jest korelat vazokonstrikcije i vazodiletacije krvnih žila. Vrlo je dobra nadopuna psihoterapijskom procesu, a koristi se uz tehnike relaksacije, kod upravljanja stresom, kod migrena i povišenog krvnog tlaka.

EMG biofeedback predstavlja registraciju električne aktivnosti u mišiću. Koristi se kod tenzijskih glavobolja, bruksizma, neuralgija, relaksacije, upravljanja stresom, poboljšanja izvedbe i u terapiji mišićnih disfunkcija.

Biofeedback disanja je jedina vrsta biofeedbacka koja je u potpunosti i uvijek pod našom voljnom kontrolom. Cilj treninga je vježbanjem tehnika disanja naučiti pravilnu izmjenu simpatičkog i parasimpatičkog živčanog sustava (pravilna izmjena stanja pobuđenosti). Koristimo ga prilikom učenja samoregulacije, relaksacije, upravljanja stresom, unaprjeđenja izvedbe, anksioznosti i fobija.

tzv. Heart rate variability biofeedback

HRV biofeedback je vrsta biofeedbacka kod koje koristimo dva senzora, a to je senzor disanja i BVP senzor (blood volume puls) koji mjeri protok krvi u krvnim žilama. Svrha je voljna kontrola razine aktivacije autonomnog živčanog sustava – puls je visok kod anksioznosti, straha, stresa (aktivira se simpatički dio), a time se smanjuje dotok krvi u periferne organe. Spuštanjem srčanog ritma smanjujemo broj otkucaja srca, a povećavanjem povećavamo varijabilitet srčanog ritma i sinkronizaciju s disanjem. Cilj treninga je povećati varijabilitet srčanog ritma i koherenciju između srčanog ritma i disanja (usklađivanje disanja i otkucaja srca) kako bi se postigao balans između izmjene simpatičkog i parasimpatičkog živčanog sustava. Koristi se u poboljšanju samoregulacije, kontrole emocija i ponašanja, kod relaksacije i upravljanja stresom, depresije, anksioznosti, strahova, ali i unapređenja izvedbe.